Banner

玻利維亞波托西(Potosi)的宗教景點

玻利維亞波托西(Potosí)當年富甲一方,大部分財富被運往西班牙,剩下來的就落入了當地西班牙殖民地政府、貴族和教會手裡。他們收藏的部分珍貴藝術品,今天可在波托西一些宗教景點裡找到。

成立於 1685 年的聖特雷莎修道院(Convento de Santa Teresa)給我一點「禾杆冚珍珠」的感覺。理應是寥寥無幾修女靜修之地,裡面卻收藏著許多西班牙殖民地時代的珍寶,包括出自玻利維亞著名雕刻家和畫家的藝術品、名貴宗教飾物以至昔日修女們的起居擺設和廚房等。還好是修女們沒有「私藏」她們的珍品,今天修道院的部分地方被闢為博物館(Museo y Convento de Santa Teresa),遊客可跟隨英語導賞團尋寶。導賞團維時約 2 小時,參觀修道院內的幾個美麗庭園、多個房間和幾間小教堂,部分的裝潢富麗堂皇。修道院能有這麼「富貴」是因為它昔日可算是當地的貴族學校,把女孩送進修道院的家庭非富則貴,修道院收到的禮品和奉獻自然也不會寒酸。

 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
顯示更多...
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
 
Museo y Convento de Santa Teresa
Museo y Convento de Santa Teresa
顯示較少...

波托西跟其他南美殖民地城市一樣,市中心的廣場上矗立著一座大教堂(Catedral)。大教堂的建築工程於 1564 年開始,直到 1600 年左右才完成。1803 至 1838 年間大教堂曾大規模重建,重修工作之後仍有進行。2012 年我參觀時,大教堂內部亦是蓋起棚架,幸好我可以登上鐘樓上環顧波托西的景色和俯瞰十一月十日廣場(Plaza 10 de Noviembre)。

1547 年成立的聖弗朗西斯科修道院(Convento de San Francisco)是波托西以至玻利維亞最早的修道院,原建築物於 1707 年被拆卸重建,於 1726 年完成今天見到的建築。修道院今天被闢為博物館(Museo y Convento de San Francisco),展出一些宗教聖物和油畫等藝術品。

建於 1555 至 1687 年間的 Iglesia de la Merced 是波托西市內另一處可登高賞景的教堂,它跟大教堂一樣正在維修。波托西市內還有多座其他較小規模的教堂。

我遊波托西時正值復活節,當地每天都有宗教巡行活動。其中較特別的一次,由一些小朋友擔當主角,扮演《聖經》《出埃及記》的故事。

《玻利維亞波托西(Potosi)的宗教景點》- 本頁留言

注意:除標明 <站長> 的留言外,其餘的回應皆為留言者的個人意見和資料。

留言 讚好謝謝!

你的名字 *
你的回應 *
你的評分
最差 1 2 3 4 5 最好
你來自
你的電郵
你的網頁

注意:留言或回應只用作個人旅遊經驗分享、對這網站的意見或相關的旅遊查詢。與此無關、不法、不雅的留言或廣告宣傳將被刪去,恕不另行通知。